OPPUSSING BAD OG VÅTROM

Trenger du hjelp til å pusse opp bad eller våtrom?
Ved nybygg og totalrenovering av bad gir Fagservice AS 10 ÅRS GARANTI tett bad.

Fagservice AS har et tett samarbeid med lokale rørleggere og elektrikere, og er totalleverandør ved oppussing av bad og våtrom. Dette betyr at du som kunde kun trenger å forholde deg til en ansvarlig kontaktperson hos oss under hele byggeprosessen, og at vi koordinerer alle fag frem til ferdigstillelse.

Fagservice AS er godkjent våtromsbedrift.

Sørger man for å bruke kvalifiserte fagfolk til å pusse opp badet vil verdien på boligen øke betraktelig, i tillegg til at man ved et fremtidig salg vil ha all nødvendig dokumentasjon vedr. oppussingsarbeidene i orden.

For at et bad skal holde i 15-30 år er det avgjørende at arbeidene utføres riktig, og at man bruker materialer av høy kvalitet. Vi anbefaler også at byggebransjens våtromsnorm følges.

Fagservice AS bruker kun kvalitetsprodukter fra Flisekompaniet AS, Optimera AS og Malorama AS.

Oppussing av bad og våtrom - Fagservice AS
Fliser fra Flisekompaniet AS - Villeroy & Boch Bernina

10 ÅRS GARANTI TETT BAD

Fagservice AS tilbyr 10 års garanti ved total oppussing av bad og våtrom.

Å pusse opp bad er kostbart, og vi ønsker å gi kundene våre en ekstra trygghet ved å tilby en garantiordning som gir rettigheter langt utover den lovbestemte reklamasjonsretten på 5 år. Garantien gjelder for konstruksjoner og oppbygging av vegger og gulv når vi står ansvarlig for å bygge opp badet fra bunnen av.

Skulle det mot formodning oppstå lekkasjer i løpet av 10 år, utbedrer vi disse – og eventuelle fuktskader – uten kostnad for deg.

Ved ferdigstillelse vil du som forbruker motta bilder fra hele byggeprosessen, sjekklister og FDV-dokumentasjon. I tillegg vil det utstedes et garantisertikat for jobben som er gjort.

Våre håndverkere har lang erfaring med oppussing av våtrom, de beste skussmål, og innehar selvfølgelig våtromssertifikat. Vi er lokalisert på Hamar, men utfører også tjenester i Ringsaker, Stange, Gjøvik, Elverum, Lillehammer, Romerike og Løten.

Fagservice AS har 10 ÅRS GARANTI tett bad ved oppussing av bad og våtrom
Fagservice AS har 10 ÅRS GARANTI tett bad ved oppussing av bad og våtrom

PRIS, UTFØRELSE OG DOKUMENTASJON NYTT BAD

Før vi prissetter rehabiliteringsarbeidene på et nytt bad kommer vi alltid på befaring for å besiktige lokalene. Dette sikrer at vi kan gi et korrekt pristilbud, og gir lite rom for misforståelser om hva som ønskes utført.

Når vi er totalleverandør på oppussing av bad og våtrom lover vi følgende:

 • Du vil motta et fastpristilbud som beskriver alle våre arbeider.
 • Ingen skjulte kostnader.
 • En kontaktperson – vi koordinerer alle fag.
 • Arbeidene utføres av kvalifiserte og erfarne håndverkere.
 • Topp finish og kvalitet på utførelsen.
 • Bruk av markedets beste produkter.
 • Vi følger byggebransjens våtromsnorm (der det ikke er behov- eller ønske om preaksepterte løsninger).
 • Tett oppfølging under hele byggeprosessen.
 • Arbeidene blir utført i henhold til gjeldende fremdriftsplan.
 • Bilder fra hele byggeprosessen, FDV-dokumentasjon og sjekklister blir lastet opp på boligmappa.no ved ferdigstillelse.
 • GARANTIBEVIS som bekrefter 10 års garanti tett bad.

PUSSE OPP BAD - KRAV OG FORSKRIFTER

Vannskader og vannlekkasjer oppstår hvert niende minutt i Norge. Vannskader på våtrom oppstår som regel pga. gamle rør som lekker eller på grunn av utett membran. Vann på avveie kan på sikt medføre store kostnader, og i verste fall må hele badet og omkringliggende konstruksjoner rives og bygges opp på nytt.

Det er ditt ansvar som husbygger og -eier å sørge for at arbeid i våtrom blir utført i henhold til myndighetskravene i Teknisk forskrift (TEK). Her har vi listet opp de viktigste lovpålagte kravene og bestemmelsene som regulerer oppussing av bad og våtrom slik at du kan påse at arbeidene utføres forskriftsmessig.

VEDLIKEHOLD AV BADET

For at baderomsmøbler og installasjoner skal fungere optimalt over tid, må du som forbruker selv ta ansvar. I denne artikkelen finner du våre krav til vedlikehold av forbruker for opprettholdelse av 10 års garanti tett bad.

BOLIGMAPPA.NO

Fagservice AS er medlem av boligmappa.no.
Når vi er ferdige med å pusse opp bad og våtrom blir all dokumentasjon og bilder fra byggeprosessen lastet opp her.

Boligmappa er det eneste serviceheftet for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon, publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi. Du som boligeier kan også loggføre egeninnsats og legge inn kvitteringer, bilder og annet nyttig. Til sammen blir dette et komplett servicehefte for boligen din. Siden boligmappa følger boligen ved et salg, er det lurt både for deg og fremtidige eiere. God historikk er det verdt å ta vare på!

Dokumentasjon 10 års garanti på bad og våtrom - Fagservice AS
Bilder fra hele byggeprosessen og FDV-dokumentasjon blir levert ved overtagelse

FOLIEMEMBRAN

Når man bygger et nytt bad, eller renoverer et eksisterende, er det spesielt viktig at lovkravene om konstruksjonens vanntetthet følges.

Fagservice AS er foreløpig ett av få firmaer som (stort sett) benytter foliemembran ved oppussing av bad.

Bruk av foliemembran har mange fordeler:

 • Enkel og rask å montere – ensartet og likt resultat hver gang.
 • Tidsbesparende – man kan flislegge allerede dagen etterpå.
 • Lønnsomt – man sparer tid og penger.
 • Man minimerer risikoen for feil som kan føre til lekkasjer.
 • Man har mulighet til å bytte ut ødelagte fliser i våtsoner på badet om uhellet skulle være ute – uten å risikere at tettheten på badet forringes. Dette er ikke mulig ved bruk av andre godkjente membraner som finnes på markedet i dag (for eksempel smøremembran). Dette gir deg som forbruker en ekstra trygghet, og er med på å bidra til at vi kan tilby 10 års garanti på arbeidene våre.

Det har vært snakk om at det vil bli fremmet krav om robusthet på membraner brukt på våtrom i Teknisk forskrift (TEK). Membranen vi bruker oppfyller allerede de nye- og strengere kravene som eventuelt vil komme.

DAMPTETTHET PÅ MEMBRAN

Damptetthet på membran måles i Sd-verdi, og i Norge må denne være større eller lik 10m. Foliemembranen vi bruker har en Sd-verdi på 85m.
Det eksisterer smøremembraner i Norge i dag som ikke oppfyller kravene i Teknisk forskrift (TEK), og flere har en Sd-verdi på kun 10-12m (og oppfyller dermed bare så vidt de godkjente minimumskravene).

Det er viktig å være klar over at TEK kun oppgir MINIMUMSKRAV – det kan derfor være fornuftig å bygge bedre en anbefalingene som er listet opp her. Dersom våtromsnormen benyttes er man sikker på at forskriftskravene oppfylles på en god og tilfredsstillende måte.

VENTILASJON

Jo tettere man bygger et nytt bad – desto viktigere er det å sørge for god ventilasjon. Konstant høy luftfuktighet fører i verste fall til at man får muggsopp og skadedyr, i tillegg til at baderomsmøblene kan sprekke opp. Det er viktig med store luftespalter nederst på baderomsdøren for å trekke luft inn i rommet, og at man har en ventil øverst i himlingen til å sende den samme luften rett ut. Vi anbefaler fuktstyrt vifte for god og jevn utlufting.

BAD VI HAR PUSSET OPP

Klikk på bildene for å lese om de ulike oppussingsprosjektene
Nyoppusset baderom
Lekkert nytt bad
Baderomsoppussing

Nyttige artikler når du skal pusse opp badet

Tips og råd - Alt du trenger å vite om oppussing og vedlikehold av bad

Komplett guide til oppussing av våtrom

Dette er en oppsummering av alle våre artikler vedr. arbeider- og vedlikehold på våtrom. Her finner man informasjon om hvilken dokumentasjon man burde be om når man skal pusse opp et bad, hva som påvirker prisen på et bad, sjekkliste over hva man burde tenke gjennom før oppussingsarbeidene starter, og mye mer.

Les mer
Tips og råd - Membran på bad

Membran på bad

I denne artikkelen finner du informasjon om ulike typer membraner og våtromsystemer. Det er fortsatt overraskende mye slurv og manglende kunnskap blant de som bygger bad, og dette kan føre til store fuktskader allerede etter noen få år. Vi forteller også hvorfor Fagservice AS stort sett bruker foliemembran på bad og våtrom.

Les mer
Pris på bad

Pris på bad

Hva koster det å pusse opp badet?
Det er flere faktorer som spiller inn når du skal estimere pris for et nytt bad, og her finner du en oversikt over de største utgiftspostene. Vi kommer også med tips om hvordan du kan begrense kostnadene når du ønsker å pusse opp badet billig.

Les mer
Krav til oppussing av bad

Krav til oppussing av bad og våtrom

Å pusse opp badet er en stor økonomisk investering som kan øke verdien på boligen betraktelig. Har man bestemt seg for å investere i et nytt bad er det noen grunnleggende krav og bestemmelser man burde være klar over, slik at man kan påse at arbeidene utføres i henhold til gjeldende regelverk.

Les mer

KONTAKT OSS I DAG

for gratis befaring og et uforpliktende pristilbud