Beskyttelse av personopplysningene dine («opplysninger») er en oppgave Fagservice AS tar på alvor. Denne personvernerklæringen («personvernerklæring») inneholder informasjon om hvordan vi innhenter og bruker opplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi anbefaler at du også leser våre RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER.

Fagservice AS - Personvern

Hvem er ansvarlig for behandling av opplysningene dine?

Ansvarlig for behandling av opplysningene dine, og den som bestemmer hvordan og hvorfor opplysningene behandles, er Fagservice AS. Det er et norsk aksjeselskap registrert i foretaksregisteret med foretaksnummer 918 706 437 og følgende kontoradresse:  Fagservice AS,  Blåklokkevegen 19, N-2322 Ridabu, Norge.

Når det refereres til «vi», «vår» eller «oss» i denne personvernerklæringen, menes Fagservice AS.

 

Hva omfattes av denne personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen gjelder for alle opplysninger Fagservice AS innhenter fra deg via Fagservice AS sitt nettsted eller på andre måter.

Fagservice AS sitt nettsted eller applikasjoner kan inneholde koblinger til nettsteder som tilhører våre samarbeidspartnere og/eller tilknyttede selskaper. Vær oppmerksom på at disse nettstedene har egne personvernerklæringer, og at vi ikke påtar oss noe ansvar eller forpliktelser for disse.

Personvernerklæringen kan bli oppdatert innimellom. Du finner alltid den siste versjonen på nettet.

 

Hvilke opplysninger samler vi inn fra deg?

Vi kan samle inn opplysninger som du oppgir til oss gjennom ulike kanaler, inkludert nettsteder, sosiale medier, arrangementer, telefonkontakt, e-post eller på andre måter. Slike opplysninger kan omfatte:

 • Identifikasjonsopplysninger (f.eks. navn, etternavn og fødselsdato).

 • Kontaktinformasjon (f.eks. postadresse, e-postadresse og telefonnummer).

 • Stilling i selskapet, hvis du opptrer i profesjonell sammenheng.

 • Registre over korrespondanse med Fagservice AS.

Vi kan også samle inn opplysninger ved hjelp av automatiske metoder, inkludert informasjonskapsler og andre sporingsenheter. Vi bruker aldri IP-adressen din til å identifisere deg som en fysisk person. Du finner mer informasjon i våre RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER.

Vi kan innhente opplysningene dine fra eksterne kilder, for eksempel tredjepartsselskaper eller offentlig tilgjengelige kilder. Denne personvernerklæringen gjelder for alle slike opplysninger, og vi vil så langt det er mulig informere deg om kilden vi har innhentet opplysningene fra.

 

Hva bruker vi opplysningene til?

Vi bruker i hovedsak opplysningene i forbindelse med håndtering av vårt eksisterende/potensielle kundeforhold, særlig når vi:

 • Behandler bestillinger og leverer produkter.

 • Svarer på henvendelser.

 • Håndterer reklamasjoner.

 • Sender ut nyheter og informasjon om produkter som kan være av interesse.

 • Genererer statistikk til markedsanalyser.

Vi kan behandle opplysningene dine til andre spesifikke formål som oppgis på innsamlingstidspunktet.

 

På hvilket rettslig grunnlag bruker vi opplysningene?

Med hensyn til formålet behandles opplysningene dine på følgende rettslige grunnlag:

 • Når det er nødvendig for å oppfylle en avtale vi har med deg.

 • Når det er nødvendig for å ivareta våre berettigede interesser, inkludert:
  – nettverks- og informasjonssikkerhet for å beskytte opplysningene mot tap, skade eller uautorisert tilgang.
  – direkte markedsføring (annet enn der vi trenger samtykke fra deg).

 • Når det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse, for eksempel for å hjelpe en offentlig myndighet eller et kontrollorgan.

 • Når du har gitt uttrykkelig samtykke til spesifikke og definerte formål.

 

Hvem deler vi opplysningene med?

Vi kan dele opplysningene dine med:

 • Våre samarbeidspartnere for interne administrative formål.

 • Våre godkjente tredjepartsleverandører som utfører tjenester på våre vegne.

 • Tredjeparter som tilbyr tjenester i forbindelse med våre produkter og tjenester.

 • Rettsmyndigheter, statlige etater eller offentlige organer på anmodning og i det omfang loven tillater det.

Under alle omstendigheter vil Fagservice AS kun dele opplysningene dine på «behovsbasis» for å oppfylle formålene som er definert ovenfor.

 

Hvor oppbevarer vi opplysningene?

Opplysningene dine oppbevares enten i vår database eller i databasen hos våre tjenesteleverandører.

 

Hvordan ivaretar vi sikkerheten og konfidensialiteten til opplysningene?

Fagservice AS tar sikkerheten til opplysningene dine på største alvor.
Vi bruker SSL-sertifikater, begrensninger av datatilgang, antivirusprogrammer og brannmurer for å redusere risikoen for uautorisert tilgang til personlige data. Ingen dataoverføring via Internett eller et trådløst nettverk er helt sikkert. Vær oppmerksom på sikkerhetsrisikoene når du overfører personlige data til oss.

 

Hvor lenge beholder vi opplysningene?

Vi beholder opplysningene dine kun så lenge som det er nødvendig for å oppfylle det formålet de ble samlet inn for, innenfor de rammene som er fastsatt i gjeldende lovgivning. I enkelte tilfeller kan vi beholde opplysningene i et lengre tidsrom for å oppfylle lovfestede krav, regnskapskrav eller rapporteringskrav.

 

Hvilke rettigheter har du, og hvordan benytter du deg av dem?

Avhengig av gjeldende lovgivning kan du ha rett til å:

 • Få innsyn i opplysningene.

 • Få korrigert eller oppdatert opplysningene.

 • Få slettet opplysningene.

 • Begrense behandlingen av opplysningene.

 • Protestere mot behandlingen av opplysningene, hovedsakelig når behandlingen er basert på våre berettigede interesser.

 • Trekke tilbake samtykket når som helst.

 • Be om at opplysningene returneres i en strukturert datafil, enten til deg eller en tredjepart, hvis det er teknisk mulig (dataportabilitet).

 • Klage til Datatilsynet.

 

Hvis du ønsker benytte deg av rettighetene dine, sender du en e-post til: post[@]fagservice.no eller et brev til:
Fagservice AS
Skrenten 28,
N-2312 Ottestad, Norge

Vi gjør oppmerksom på at vi kan kreve legitimasjon og opplysninger om forespørselen før vi behandler den. Opplysningene blir kun brukt til å verifisere identiteten din og blir ikke lagret lenger enn det som kreves til dette formålet. Vi svarer innen rimelig tid og i henhold til gjeldende lovgivning.

 

BRUKSVILKÅR

COOKIES POLICY